milano fashion week polaroid gay shit

mixed technique on cotton

185 x 165 cm

2011